Van levensbelang

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

Van levensbelang

“Het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel.” (Hebreeën vers 27)

 “God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden,  opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld.” (Johannes 3 vers 17 en 18)

 “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.” (Romeinen 8 vers 1)

Jezus Christus zei:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” (Johannes 5 vers 24)

P24