Het uitstervende atheïsme

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

Het uitstervende atheïsme

Definitie

Atheïsme is de afwezigheid van geloof in één of meer goden. Dus de ontkenning van het bestaan van God of goden.

Cijfers

Van de wereldbevolking noemt 2,4% zich atheïst1): zo’n 140 miljoen mensen. Hun aantal neemt dagelijks met 300 af; ze sterven uit.

Op aarde leven ongeveer 7 miljard mensen, in de onderverdeling2):

–      2,2 miljard christenen

–      1,6 miljard moslims

–      1 miljard hindoes

–      500 miljoen boeddhisten

–      475 miljoen aanhangers van verschillende volksreligies

–      950 miljoen mensen met een vaag geloof in een god en het hiernamaals, zonder een religie aan te hangen

–      140 miljoen atheïsten

Wat aantal betreft, zijn de atheïsten eigenlijk te verwaarlozen. Zouden ze daarom zo hard schreeuwen?

 

 “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.” (Psalm 14 vers 1)

Het is werkelijk dwaas en kortzichtig om aan het motto vast te houden: wat je niet ziet, bestaat niet!

De Bijbel noemt nóg iemand dwaas. Dat was een man die van het leven wilde genieten en tegen zichzelf zei: Je hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk”. God zei:Dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van opeisen”. (Lukas 12 vers 19 en 20)

Je kunt en mag genieten van het leven, maar:

“Het is de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt.” (Hebreeën 9 vers 27)

Dat is onze eigen schuld, want:

“Het loon van de zonde is de dood (…)”.

Gelukkig gaat de tekst verder:

“(…) maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”  (Romeinen 6 vers 23)

Inderdaad, omdat we gezondigd hebben, verdienen we de dood en daarna het eeuwig oordeel. Want God is heilig. Hij kan geen zonde door de vingers zien.

Hij is ook liefde. Daarom stuurde Hij Zijn eigen Zoon naar de aarde: Jezus Christus ging naar het kruis. Hij droeg daar de straf over de zonden van alle mensen die zich voor God zouden buigen en Christus zouden vragen hun Redder te worden. Zij ontvangen het eeuwige leven!

1) Bron: Encyclopedia Britannica en het СIАWorld Factbook

2) Bron: Het grootschalig onderzoek ‘The Global Religious Landscape’ in 2012 van het Pew Research Center

Artikelnummer: P34 Categorie: