Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 21 mei

Toen er een geschikte dag aangebroken was (…) Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!
Markus 6 vers 21 en 2 Korinthe 6 vers 2


Dit zijn twee totaal verschillende dagen. De ene is de dag van de satan, de andere de dag van God.

De eerste tekst staat in verband met Herodes. Het leek erop dat hij het Woord van God uit de mond van Johannes de doper graag hoorde. Maar tegelijkertijd leefde hij in de zonde. Daarmee wilde hij niet breken. De duivel liet hem misschien lange tijd doorsukkelen en wachtte op het juiste moment, tot de geschikte dag gekomen was. Dat moment werd door de satan zelf voorbereid – en Herodes pleegde een moord!

Er is ook een andere dag: “de tijd van het welbehagen” van God. Dat is een gezegende dag. Het is “de dag van het heil” voor de zondaar die naar de stem van God luistert.

Als hij zich tot de Heere Jezus wendt en zijn schuld erkent, ontvangt hij op datzelfde moment de vergeving van zijn zonden. De Heere Jezus heeft alles voor hem betaald! De dag van het heil is dan ook voor hem gekomen, die geweldige dag waarop een mens vrede, rust, blijdschap en het eeuwige leven vindt!Het dagboek bestellen?