Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 27 februari

Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Lukas 2 vers 14

Hoe kunnen we blijvende wereldvrede tot stand brengen? Daarover zijn op hoog niveau al heel wat conferenties gehouden. Het is om moedeloos van te worden. Twee jaar geleden begon de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Maar de kranten staan bol van (burger)oorlogen, staatsgrepen, massamoorden en vele andere misdaden, wereldwijd. Het is één en al ellende. Komt er dan nooit vrede?

Zou de echte vrede niet eerst in ons eigen hart moeten beginnen? Alle zonde komt immers uit ons hart voort.

God wil vrede in de schepping. Daartoe heeft Hij Zijn Zoon gezonden. De mensen hebben Hem echter afgewezen en Zijn kruisiging geëist. Juist aan dat kruis heeft Hij vrede gemaakt.

In deze wereld komt vooreerst geen vrede, maar het oordeel van God over de zonde.

Wie echter met belijdenis van zijn zonden tot God gaat en in het geloof de Heere Jezus Christus als Heiland en Verlosser aanneemt, die ontvangt persoonlijk vrede met God. Ook krijgt hij het eeuwige leven. Hij komt niet in het oordeel, maar wordt Gods kind.Het dagboek bestellen?