Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zondag 21 april

Abraham zei: God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen.
Genesis 22 vers 8

In het Oude Testament heeft de Heilige Geest heel wat gebeurtenissen laten beschrijven om door middel van de symboliek daarin dingen begrijpelijk voor te stellen.

In Genesis 22 stelde God Zijn dienstknecht Abraham en zijn geloof op de proef. Hij vroeg hem zijn zoon Izak te offeren, de zoon die hij liefhad en uit wie hij een ontelbaar nageslacht zou krijgen. Op het moment dat God vaststelde dat Abraham Hem onvoorwaardelijk wilde gehoorzamen, zelfs als hem dat het leven van zijn geliefde zoon zou kosten, onderbrak Hij Zijn knecht. Hij zorgde Zelf voor een offerdier en gaf Abraham een ram om te offeren.

We herkennen daarin de aankondiging van hét Offer, van de Heere Jezus, de eeuwige Zoon van de Vader. God stond Hem af om op Golgotha aan het kruis geofferd te worden. God had slechts één Zoon. En die Zoon betekende voor Hem alles. Hij had Hem onbeschrijflijk lief. De Vader wilde Hem afstaan. Hij bracht Hem Zelf naar Golgotha om daar te sterven. En daar kwam niemand tussenbeide!Het dagboek bestellen?