Het Rechte Spoor – 2024 | Zaterdag 20 juli

U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte.
Jesaja 25 vers 4

In Nederland schijnt per jaar gemiddeld 1774 uren de zon. Het jaar 2022 steekt daar met kop en schouders boven uit. Het gemiddelde kwam uit op 2235 zonuren.

Bijna 500 uren meer zon dan normaal! Den Helder was weer koploper: de zon scheen er 2408 uren. Je kon er 173 uur langer van de zon genieten. – Tijdens een hittegolf ben je juist blij met een wolkje voor de zon. Een verzengende hitte of een bijtende kou, daar beschermen we ons liever tegen.

God biedt bescherming tegen echte gevaren die ons bedreigen. Het grootste gevaar dat als een donkere onweerswolk boven ieder mens hangt, is het eeuwige oordeel in de poel van vuur. Dat ‘onweer’ dreigt niet alleen, het komt zeker! Want elk mens is een zondaar en God is heilig.

De enige manier om aan dat oordeel te ontkomen, is je toevlucht nemen tot de Heere Jezus. Hij stierf aan het kruis voor allen die in Hem zouden geloven. Hun
zonden nam Hij op Zich, hun straf droeg Hij. Als we in Hem geloven, worden we gerechtvaardigd. We zijn dan zonder zonde; ons wacht de hemelse heerlijkheid!