2012 – De ondergang van de wereld

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

2012 – De ondergang van de wereld

Al heel wat keren is de ondergang van de wereld met de datum erbij voorzegd. Toch zweeft de aardbol nog steeds in het heelal.

Het jaartal 2012 wordt wel erg vaak genoemd. De datum van 21 december 2012 duikt al op in de oude beschaving van de Maya: een omvangrijke volkerengroep die grote delen van Midden-Amerika bewoonde, en die vanaf 1.000 v.Chr. tot de komst van de Spanjaarden een bloeiend bestaan kende.

Ook in de christenheid hebben sekten steeds weer een datum voorspeld waarop de wereld zou vergaan. Achteraf kwamen de verontschuldigingen: ‘Er is een fout in de berekening gemaakt, de juiste datum is dus …’

Dát de wereld eens ten onder zal gaan, staat buiten kijf:

“De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden” [2 Petrus hoofdstuk 3 vers 10].

Maar wanneer dat zal zijn?

Daarover zei Jezus Christus: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader” [Mattheüs hoofdstuk 24 vers 35 en 36].

Alleen God weet het tijdstip. Mensen niet. Daarmee zijn alle verhalen over het jaar 2012 naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Daarover hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Wél over onze onsterfelijke ziel en onze eeuwige bestemming. Waar zal ik in de eeuwigheid zijn?

Dat de hele mensheid verdorven is, zal geen verstandig mens ontkennen. Je hoeft maar een krant open te slaan om dat te weten. Zulke mensen kan de heilige Schepper niet in Zijn hemel toelaten. Maar omdat Gods liefde naar ons allen uitgaat, heeft Hij Zijn eigen Zoon aan het kruis laten sterven. Daar droeg Jezus Christus de straf die wij hadden verdiend. Wie z’n schuld toegeeft en in Christus gelooft, wordt met God verzoend en ontvangt vrede in z’n hart. Die wordt Zijn kind en mag de eeuwigheid bij Hem wonen, daar waar het geluk door niets wordt verstoord!

Beschikbaar via nabestelling

Artikelnummer: P27 Categorie: