Opwarming van de aarde

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

Opwarming van de aarde

Warmt de aarde écht op? Vindt er werkelijk klimaatverandering plaats? – En zo ja, is dat de schuld van de mens? Of is het de loop van de natuur?

Als de wetenschappers het al niet met elkaar eens zijn, wat moet de ‘gewone man’ dan?

Wie heeft het eerst de alarmklok geluid over veranderingen op het wereldtoneel en in de natuur? Niet een mens, maar z’n Schepper. God heeft in de Bijbel alles voorzegd. Luister:

“Wanneer gij zult horen van oorlogen en onlusten, wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst gebeuren; maar niet terstond is het einde”.

     [Er zijn nog nooit zoveel brandhaarden en (burger)oorlogen op aarde geweest als nu.]

 “Er zullen grote aardbevingen zijn op verscheidene plaatsen, en hongersnoden en pest; en er zullen schrikwekkende dingen en grote tekenen van de hemel zijn”.

     [Het aantal aardbevingen is enorm toegenomen. Hoeveel landen en gebieden worden niet door hongersnood geteisterd? En de pest: zal de vogelgriep de volgende wereldwijde epidemie  worden?]

 “Er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken, bij het bruisen van zee en watergolven; terwijl de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die over het aardrijk zullen komen”.

     [Hebben de zee en watergolven niet gebruist bij de tsunami in 2004 in Zuidoost-Azië? Leven de  mensen daar niet in voortdurende angst? En wij in Nederland, houden wij onze voeten droog als de zeespiegel verder stijgt?]

 “Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, ziet omhoog en heft uw hoofden op, want uw  verlossing is nabij!” (Zie Lukas 21 vers 9, 11, 25-26 en 28)

De klimaatverandering hoeft ons geen schrik aan te jagen. Gods stem klinkt! Hij laat het einde niet zonder waarschuwing naderen. De verlossing is dichtbij.

Jezus Christus, Gods Zoon, zal uit de hemel komen om het oordeel te brengen over hen die niets van Hem wilden weten. Maar Hij komt óók om alle mensen te verlossen en in de hemel te brengen die in Hem hebben geloofd.

God plaatst ons, u en mij, voor de keus!

Maak de goede keus. Bid tot God, belijd uw zonden en geloof in de Heere Jezus!

Beschikbaar via nabestelling

Artikelnummer: P23 Categorie: