De allergrootste liefde

Direct leverbaar

 0,05

De allergrootste liefde

Er is voor mensen een Blijde Boodschap.
Dit is hem, in een notendop:

 

Zó lief heeft God de wereld gehad, …………………. de grootste liefde
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, …….. de hoogste prijs
opdat ieder ……………………………………………. het ruimste aanbod
die in Hem gelooft,  …………………………………… de makkelijkste voorwaarde
niet verloren gaat, ……………………………………. de vérstgaande redding
maar eeuwig leven heeft. ……………………………. het mooiste geschenk

 

Dit staat in de Bijbel, in Johannes 3 vers 16.

Hier proeven we iets van Gods liefde voor ons, Zijn schepselen. Wíj vroegen niet naar Hem, maar deden wat we zelf wilden. Toen deed Híj de eerste stap om ons te redden.

God was bereid om een hoge prijs te betalen. Hij bewees Zijn liefde door Zijn enige Zoon naar het kruis te sturen. Jezus Christus stierf voor ons!

Nu biedt God echt alle mensen verlossing aan. Ieder kan zijn eigen naam invullen.
Om verloren te gaan, hoef je niets te doen. Om gered te worden, wel

God verlangt van ons gelukkig geen eigen inspanning en goede werken of wat dan ook. Nee, we moeten alleen geloven in de Zoon van God, de Heere Jezus Christus.

Wie Gods aanbod afwijst, heeft een vreselijke toekomst: hij gaat verloren. Eeuwige duisternis en pijn wachten op hem. Dat is het oordeel over zijn zonden.

Maar wie in Jezus Christus gelooft, de Verlosser, ontvangt het eeuwige leven. Hij leert God als zijn eigen Vader kennen en mag eeuwig in de hemel wonen.

Dat is echt
een Blijde Boodschap
van de allergrootste liefde!

P42