En daarna?

Direct leverbaar

 0,05

En daarna?

Het leven is te kort, ook al word je 100!

We hebben allemaal onze plannen, onze ideeën en wensen. Eerst dit, en dan dat, en daarna nog dat andere …

Kleine kinderen spelen. Dan komt de schooltijd. De één wil studeren, de ander het liefst zo snel mogelijk aan het werk. Daarnaast hebben we vriendschappen en gezinnen, onze hobby’s en bezigheden. Tijd te kort om alles te doen wat we willen. En ongemerkt worden we ouder – en vaak sneller dan gewenst komt de sterfdag.

Soms staat in een rouwadvertentie: ‘Ik heb een mooi leven gehad!’ – Ja, maar daarna?

Wie dat wegdrukt, stopt net als een struisvogel z’n kop in het zand. Dat daarna komt voor elk mens. Niemand zal zo dwaas zijn te ontkennen dat zelfs hij eens moet sterven. En daarna?

De Bijbel geeft daarop een angstaanjagend simpel antwoord: “Het is de mensen beschikt dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt” (Hebreeën 9 vers 27).

Waarom het oordeel? Omdat alle mensen tegen God gezondigd hebben. Hij is onze Schepper. Daarom behoren we Hem toe. We zijn Hem gehoorzaamheid verplicht. Hij zal dan ook rekenschap van alle mensen vragen.

Kunt u zeggen dat bij alles wat u hebt gedaan, gehoorzaamheid aan God uw drijfveer was?

Nou dan, wat God zegt is waar: “Allen hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet” (Romeinen 3 vers 23).

Gods doel was om de mensen bij Zich in de hemel te hebben. Maar omdat zij Hem ongehoorzaam waren, missen zij dat doel. In plaats van de heerlijkheid in Gods hemel, wacht het oordeel op hen. Vreselijk, maar verdiend!

Wat kunnen we blij zijn dat God vol liefde is! Hij is het aan Zijn eigen heiligheid verplicht om de zonde te straffen, maar liever bewijst Hij genade.

Om dat mogelijk te maken, stuurde God Zijn eigen Zoon naar het kruis, Jezus Christus. Wat een geschenk van God! Toen Christus aan dat kruis hing, onderging Hij de straf die wij hadden verdiend. Wie nu in Jezus Christus gelooft en voor God zijn zonden erkent, ontvangt daar volle vergeving voor. Hij is gered, voor altijd!

Op de vraag ‘En daarna?’ luidt dan het heerlijke antwoord: hij gaat de hemel binnen en zal de eeuwigheid doorbrengen bij God. Dat is het hoogste geluk dat een mens kan ontvangen.

“Hierin is de liefde van God ten opzichte van ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem” (1 Johannes 4 vers 9).

Hebt u de moed en het verstand om na te denken over wat er na de dood met u gebeurt?

P40