Gratis licht

Direct leverbaar

 0,05

Gratis licht

We hebben altijd al licht gemaakt. Het begon met een vuurtje, olielampjes, fakkels, gloeilampen en nu LED-verlichting. Toch blijft dat kunstlicht behelpen.

Vanuit de ruimte gezien, hebben we de aarde veranderd in een kerstboom. Het energieverbruik en de rekening ervan schiet de lucht in, maar is er echt licht?

Mensen knutselen veel in elkaar, ook om te communiceren. De telegraaf en de fax zijn alweer achterhaald. We bellen, mailen, appen en twitteren. We zitten op facebook, instagram en snapchat. Er worden kapitalen aan besteed, maar de eenzaamheid neemt alleen maar toe. Het brengt mensen niet dichter bij elkaar. En, hebben we wel echt contact met onze Schepper?

Toen God Zijn Zoon in de wereld zond, bracht Hij licht in de duisternis. “Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot Licht gezien, en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, hun is een Licht opgegaan” (Mattheüs 4 vers 16). Dit Licht is Jezus Christus.

Hij gaf dat Zelf aan: “Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben (…) Ik ben als Licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft” (Johannes 8 vers 12 en 12 vers 46).

Wie dus niet in Jezus Christus gelooft en Hem niet volgt, zit in de duisternis. Hij is als een blinde. En hij heeft geen nieuw leven uit God. Er is geen licht en geen leven!

Daarom nodigt God alle mensen uit om Jezus Christus als Redder en Zaligmaker aan te nemen. Door Hem kunnen we met onze hemelse Maker in verbinding staan.

De dag is dichtbij dat Jezus Christus naar de aarde terugkomt. “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien” (Openbaring 1 vers 7).

Wie in Hem gelooft, heeft een heerlijke toekomst. Hij hoort bij de hemelse stad. Die “heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam
[= Christus] is haar Lamp” (Openbaring 21 vers 23).

Dan zijn er al helemaal geen energiecentrales nodig, geen zonnepanelen en windmolens. Geen gedoe en angst over hoge energieprijzen. Dit hemelse Licht is gratis en voor iedereen! In de hemel is geen nacht.

Er is wél een hoge prijs voor betaald om ons dat licht te kunnen geven: Jezus Christus moest naar het kruis gaan. Toen Hij daar hing, werd het aardedonker. In die duisternis droeg Hij de straf van God over onze zonden. Christus betaalde voor ons.

Als we onze schuld inzien en onze zonden voor God erkennen, worden ze ons vergeven. Wie gelooft in Jezus Christus, komt uit de duisternis in het licht. Hij was in figuurlijke zin dood, maar ontvangt dan het leven, ja, het eeuwige leven van God.

Wie Jezus Christus als Zaligmaker heeft aanvaard, heeft het Licht en het Leven!

Kies je nu voor de duisternis of voor het licht?
Wil je de dood of het leven?

P41