Schepping of evolutie

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

Schepping of evolutie?

Is de aarde ontstaan via een geleidelijk proces van miljarden jaren? Of zo’n 6000 jaar geleden in zes dagen? Die vraag houdt de gemoederen bezig. Aanhangers van beide opvattingen beweren van alles, overtuigd van eigen gelijk.

Het ís ook een vraag van belang.

Het creationisme gaat uit van een Schepper-God. In zes dagen schiep Hij het universum, de aarde, de flora en fauna en de mens, ongeveer 6000 jaar geleden. Een kleine 2000 jaar daarna kwam er een wereldwijde overstroming (de ‘zondvloed’) met geologisch enorme gevolgen.

Het evolutionisme gaat uit van een oerknal (de ‘big bang’), miljarden jaren geleden. Daarbij ontstond een ‘oersoep’ waaruit zich geleidelijk leven ontwikkelde. Eerst eencellige diertjes, daarna het meer gecompliceerde leven.

Evolutionisten geloven in een ontstaan van het universum. Creationisten ook.

Evolutionisten zeggen gesteund te worden door de wetenschap. Creationisten ook.

Evolutionisten ondersteunen hun theorie met allerlei ontdekkingen. Creationisten ook.

’t Is níet: wetenschap tegenover wetenschap,

ook niet: wetenschap tegenover geloof,

maar: geloof tegenover geloof.

Het gaat om een geloof mét God tegenover een geloof zonder God.

Wie Gods bestaan hoe dan ook wil ontkennen, gelooft automatisch in de evolutie. Wie Gods tegenwoordigheid erkent, gelooft in de schepping.

Als God het universum schiep, deed Hij dat met een bepaald doel. Dat betekent ook dat er méér is dan alleen de waarneembare schepping, namelijk een eeuwigheid.

God schiep de mens om hem de eeuwigheid bij Zich te hebben. ‘Eeuwig’, dat is eenvoudig altijd; er is geen eindpunt. Maar de Bijbel zegt dat de mens is gaan zondigen. – “Allen hebben gezondigd en bereiken de heerlijkheid van God niet” (Romeinen 3 vers 23) .

Als zondaar heb ik niet het eeuwige leven, maar de eeuwige straf verdiend. – “Het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 6 vers 23) .

God gaf Zijn Zoon om het probleem van de zonde op te lossen. Hij stierf aan het kruis en droeg daar de zonden van ieder die in Hem gelooft! – “Als u met uw mond Jezus als Heere zult belijden en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult behouden worden” (Romeinen 10 vers 9).

Wilt u God ontmoeten, de eeuwigheid bij Hem zijn? Geloof dat Christus in uw plaats stierf op Golgotha, om uw schuld bij God te vereffenen.

Moeilijk? Ja en nee:

– Erken dat u een zondaar bent;

– erken dat Gods oordeel daarover de eeuwige straf is;

– geloof dat Gods Zoon kwam om in uw plaats de straf te ondergaan; en

– dank God voor de gave van Zijn Zoon!

Als u dat hebt gedaan, bent u een kind van God en is er bij Hem een plaats voor u in de hemel, in de eeuwigheid. Als u het níet doet, zal Zijn straf over de zonden op uzelf komen. “Het loon van de zonde is de dood!”

P26