Als God bestaat …

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

Als God bestaat, waarom is er dan zoveel ellende op aarde?

Die vraag is oeroud, maar interessant en nog steeds actueel.

Een groot deel van de ellende wordt niet door God veroorzaakt, maar door mensen.

Er zijn al ontelbare oorlogen gevoerd. Alleen nu al wordt op tientallen plekken gevochten. Wereldwijd wordt elk jaar zo’n 1.330 miljard euro voor oorlogvoering uitgegeven. Er zijn op dit moment 70 miljoen vluchtelingen. Dat doet God niet, dat doen mensen.

Dan de criminaliteit. Fietsendiefstallen en woninginbraken, online fraude, drugshandel, smokkel en uitbuiting van mensen, ook in de wereld van de prostitutie. Deskundigen schatten dat er per jaar ongeveer 2.400 miljard euro omgaat in criminele zaken. Wie doet dat? God? Nee, dat doen mensen elkaar aan.

Ook onder beschaafde burgers: roddelen, ruzies en pesten, verbroken relaties, vereenzaming, mishandeling en misbruik. Mensenwerk.

Hoe zit het dan met ziekten? Een deel daarvan hebben we aan onszelf te wijten. Een ongezonde leefstijl en niet kunnen omgaan met welvaart heeft vaak z’n gevolgen. En waarom is de kindersterfte in arme landen zo groot? Omdat er geen medicijnen zijn? Of omdat het verdelen van de welvaart zo moeilijk is?

Maar hoe zit het met ziekten en ongelukken waar we zelf niets aan kunnen doen? Inderdaad, die zijn door God gestuurd. Hij is almachtig en soeverein. Dat betekent: Hij doet wat Hij wil. In de Bijbel wordt het zo gezegd: “God legt immers van geen van Zijn daden verantwoording af” (Job 33 vers 13). Aan wie ook? Er is niemand boven Hem!

Het is voor ons mensen misschien een bittere pil, maar we hebben alleen maar te aanvaarden wat Hij doet. Dat past ons over het algemeen niet. We zijn immers mondig en van onze rechten overtuigd. Bovendien voelt het vaak oneerlijk. Toch is het niet anders. God wil dat we Hem erkennen en Zijn handelen zonder mopperen aannemen.

Het helpt om te bedenken dat Zijn drijfveer altijd liefde is. God probeert mensen zo dichter bij Zichzelf te brengen. Noem het opvoeding. Als ouders proberen we onze kinderen op te voeden. Dan moet je wel eens op een manier ingrijpen die ze niet leuk vinden. Dat waarderen ze dan zelden. Later dringt het besef door dat hun ouders het lang niet altijd zo dom en fout hebben gedaan.

Wij begrijpen Gods handelen lang niet altijd. Hoeft ook niet. We hebben het maar aan te nemen. En we weten: Zijn motief is liefde!

Die liefde heeft God op het hoogst bewezen toen Hij Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, aan het kruis liet sterven. Daar droeg Hij de straf over al onze zonden. Omdat Christus het oordeel al droeg, kan God nu alle mensen vergeven die voor Hem hun schuld eerlijk toegeven. Hij is blij als Hij dat kan doen, want Zijn liefde gaat naar alle mensen uit.

Zij worden dan Zijn kinderen. Ze mogen weten “dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede” (Romeinen 8 vers 28).

Het is een groot voorrecht te leven als Gods kind, te weten dat Hij alles in de hand heeft, en dat Zijn liefde immens groot is!

P39