De wetenschap bevestigt de Bijbel

Direct leverbaar

 0,05

De wetenschap bevestigt de Bijbel

Is de Bijbel in strijd met de wetenschap? Nee, het tegendeel is waar: vele ontdekkingen van de wetenschap bevestigen alleen maar wat allang in de Bijbel stond. Een paar voorbeeldjes:

1) De waterkringloop

Op school hebben we het allemaal geleerd, maar pas in de 17e eeuw ontdekten Pierre Perrault en Edme Mariotte de kringloop van het water: zeewater verdampt en stijgt op, uit de wolken vallen regendruppels en via beekjes en rivieren stroomt het water weer naar de oceanen.

Het stond al duizenden jaren in de Bijbel:

“God trekt de waterdruppels omhoog, die na Zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen, zij druipen overvloedig op de mensen neer.” [Job 36 vers 27 en 28]

“Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen.” [Prediker 1 vers 7]

2) De vorm van de aarde

De Chinezen dachten dat de aarde vierkant, de oude Egyptenaren dat zij een rechthoek was, en de Babyloniërs hadden het over een platte schijf die in de oceanen dreef.

In 1519 tot 1521 maakte Ferdinand Magellan z’n reis rond de wereld. Toen pas was het duidelijke bewijs geleverd dat de aarde de vorm heeft van een bol. In de Bijbel wordt dat al rond 700 v.Chr. genoemd: “God is het, Die daar zit boven de bal der aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn.” [Jesaja 40 vers 22]

3) De herkauwende haas

Lang was het kritiek op de Bijbel: ‘Hoe kon Mozes schrijven dat een haas een herkauwer is?’ Pas in 1882 werd de toen net ontdekte vorm van herkauwen wetenschappelijk beschreven. In de blindedarm van hazen en konijnen vormen zich zachte, vitaminerijke balletjes. Die poepen ze uit en eten ze weer op. Zo nemen ze belangrijke voedingsstoffen op.

De wetenschap is in dit geval 3500 jaar later dan de Bijbel, maar zij bevestigt wat Mozes schreef: “Deze dieren mag u niet eten (…) de haas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven; die is voor u onrein.” [Leviticus 11:4 en 6]

Wat in de Bijbel staat, blijkt dus waar te zijn. De wetenschap bevestigt het. Dat is logisch, want de Auteur van de Bijbel is de eeuwige God, de Schepper.

Hij is niet alleen almachtig en alwetend, maar ook vol liefde. Hij heeft de mensen geschapen, opdat ze Zijn kinderen zouden worden. Onze zondigheid staat dat in de weg, want God is ook heilig. Hij kan zonde niet verdragen.

Daarom moesten eerst al onze zonden worden weggedaan. Daartoe zond God Zijn eigen Zoon. Hij liet Hem als een Baby geboren worden, in Bethlehem. Toen Jezus Christus 33 jaar oud was, werd Hij gekruisigd. Aan dat kruis werd Hij met onze zonden beladen. Hij onderging het oordeel van God over al die ongerechtigheid.

“Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.” [1 Johannes 4 vers 9]

Zo werd Hij de Zaligmaker, de Heiland van alle mensen die hun zonden voor God belijden. Wie in Jezus Christus gelooft, worden alle zonden vergeven. Zo is hij gered voor de eeuwigheid. Er dreigt voor hem geen oordeel meer. En hij is een kind van God geworden. Dat is onmetelijke rijkdom. Daarvoor mogen we God en Zijn Zoon elke dag danken!

“Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.”
[1 Johannes 5 vers 1]

P43