Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 2 november

Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.
Openbaring 5 vers 5

In de Duitse stad Wuppertal werd een bestelbus gestolen. De dief zal grote ogen opgezet hebben: in de laadruimte bevond zich een leeuw. Die was van het Circus Probst. Agenten troffen het busje de dag erna beschadigd aan. De dief was spoorloos, maar met de 150 kilogram zware Caesar ging het goed.

De Leeuw uit de stam van Juda is de Heere Jezus Christus. Hij is geboren als een Jood uit de maagd Maria, een afstammelinge van Isaï en David.

Zoals een leeuw als de koning der dieren geldt, is Jezus Christus de Koning der koningen. Hij heeft overwonnen! Waar? In welke strijd was Hij Overwinnaar? Op Golgotha, aan het kruis heeft Hij de overwinning behaald. Hij overwon de satan, de overste van de wereld. Daar verbrijzelde Hij de kop van die oude slang. Hij overwon ook de zonde, want Hij onderging het oordeel daarover en deed de zonde daardoor volkomen teniet. Daartoe moest Hij wel sterven. Hij overwon ook de dood en het graf, want Hij stond op in eigen kracht. Zo werd zichtbaar dat Hij Gods Zoon was, én dat Zijn werk aan het kruis volkomen was.

Het dagboek bestellen?