Gepost op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 1 november

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan.
Romeinen 5 vers 1 en 2

Wij staan in de genade! Dat is waar voor elk die gelooft. Immers, door het geloof, zegt de Schrift, hebben we toegang tot deze genade. Door het geloof in de Heiland zijn we dus in Gods gunst komen te staan.

De mens staat van nature onder het oordeel. God moet hem straffen, omdat hij een zondaar is. Wie echter in Jezus Christus gelooft, wordt van z’n zonden gereinigd. Hij is gerechtvaardigd. Hij staat dan in Gods gunst. God overlaadt hem met zegeningen en goedertierenheden. Het is een stroom van genade!

In deze plaats komen we door middel van het geloof, maar het is door Jezus Christus. Dat wil zeggen: op grond van Zijn sterven aan het kruis. Hij verrichtte het werk dat nodig was. Hij betaalde de prijs.

Het is een ongelooflijk groot verschil: eerst was God ontevreden over ons door onze zonden, nu kijkt Hij met welbehagen naar ons, omdat de Heere Jezus onze zonden van ons heeft afgenomen. We zijn door de Heiland gerechtvaardigd en begunstigd door God!

Het dagboek bestellen?