Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Maandag 27 mei

Hij [= Elisa] strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm.
2 Koningen 4 vers 34


In de vorige winter kwam een speedboot vast te zitten op een zandplaat ter hoogte van Yerseke. Een boot van de brandweer voer erheen, maar liep in het ondiepe water zelf ook vast. Daarop stuurde de kustwacht een reddingshelikopter. De vier opvarenden hadden kou geleden en werden met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Goes gebracht.

Het kind van de vrouw uit Sunem was niet alleen een beetje onderkoeld, maar overleden. Door de macht van God werd het weer tot leven gewekt. Het kind werd warm en stond even later op.

God ziet alle mensen als dood, geestelijk dood. Ze zijn door hun zonden van Hem gescheiden. Daarmee kan God niet tevreden zijn. Hij wil hen juist graag als Zijn kinderen bij Zichzelf ontvangen.

Hij stuurde daarom Zijn eigen Zoon naar de aarde, ja, naar het kruis. Hij nam daar de plaats in van allen die in Hem zouden geloven, en droeg hun zonden. Hij stierf. Zijn dood was ons ten leven. Op grond van Zijn kruis kan God ons alle zonden vergeven en ons het leven schenken, het eeuwige leven.Het dagboek bestellen?