Het Rechte Spoor – 2024 | Zondag 21 juli

Zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.
Markus 15 vers 27 en 28

Is dat niet aangrijpend? Kunnen we dit lezen zonder ontroerd te worden? Wat moet dat vreselijk voor Hem zijn geweest Die zonder zonde was! Hij was de Enige Die de wet volledig had gehouden en vervuld. Hij had gerechtigheid lief, maar de wetteloosheid heeft Hij gehaat. Toch werd Hij onder de misdadigers gerekend.

Hoe snel voelen wij ons niet beledigd door een onterecht verwijt? Het valt ons soms zwaar over een valse beschuldiging heen te stappen. Daarbij moeten we toegeven dat we lang niet altijd zonder schuld zijn. Dat we, misschien al ver in het verleden, aanleiding hebben gegeven. Bovendien, handelen wij ten aanzien van anderen soms niet precies zo? De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet, is ook hierop vaak van toepassing.

De Heiland was volmaakt. In Hem was geen enkele aanleiding. Hij was de Heilige van God, de reine Mens. Juist Zijn volmaaktheid wekte de haat van de zondige mensen op. Ze behandelden Hem als een misdadiger. In genade verdroeg Hij het!