Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 31 oktober

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
Johannes 1 vers 9 en 10

In de Schotse plaats Buckie had een vrouw zich vergist. Ze was de uitbaatster van een kroeg en had daarin de lampen vervangen. Per ongeluk had ze er UV-lampen ingedraaid. De eerste avond ging het al mis. Sommige personeelsleden en bezoekers liepen een zonnesteek op. Anderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Eén man was zelfs tijdelijk blind.

We moeten in het juiste, in het waarachtige licht komen te staan. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij kwam in de wereld en wierp licht op ieder mens. Maar hoewel Hij in de wereld was, onder de mensen zelf, én Hij de Maker is van de wereld, de Schepper van alle mensen, hebben die mensen Hem toch niet gekend. Ze herkenden Hem niet en erkenden Hem niet. Daardoor bleven ze in de macht van de duisternis.

Door het evangelie werpt Christus nog steeds Gods licht op iedereen die het hoort. Elke mens die nu het evangelie gelooft, komt in Gods wonderbare licht. Hij is nu voor eeuwig gelukkig.

Het dagboek bestellen?