Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 30 oktober

Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? (…) Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Mattheüs 16 vers 13 en 15

Tweeduizend jaar geleden stelde de Heere Jezus deze vragen aan Zijn discipelen. Vandaag aan ons.

De eerste vraag is misschien wat gemakkelijker te beantwoorden dan de tweede. Sommigen houden Hem voor een goed Mens Die voor Zijn idealen is gestorven. Anderen zien in Hem de grondlegger van een religie. Een nog kleiner aantal ziet Hem als de Zoon van de levende God Die als Mens naar de aarde kwam om ons te redden. Helaas zijn er ook mensen die helemaal niets van Hem weten.

Maar nu die tweede vraag: “Wie zegt u dat Ik ben?” Hij stelt ons persoonlijk deze vraag. Misschien zegt u wel: ‘Ik weet het niet, ik ken U niet!’ Hij is de Zoon van God en is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Gods liefde ging naar ons uit.

Bij Zijn geboorte stond er alleen een kribbe voor Hem klaar en geen wieg. Aan het einde van Zijn leven was er voor Hem enkel een kruis. Aan dat kruis heeft Hij geleden en is Hij gestorven om allen die in Hem zouden geloven, tot God te brengen.

Het dagboek bestellen?