Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 29 oktober

Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Efeze 5 vers 14

Een 28-jarige man uit Voorburg was ’s avonds naar een feestje geweest. ’t Was erg laat geworden. De dag erna lag hij tot kwart over vier ’s middags in bed. Hij nam een douche en viel daarbij weer in slaap. Het water stroomde en stroomde; bij de benedenburen kwam het door het plafond. Aanbellen haalde niets uit. De politie moest de deur openbreken. Pas toen de agenten de kraan dichtdraaiden, werd de man wakker. Hij wilde de schade vergoeden.

God roept alle mensen op om wakker te worden: “Ontwaak!” Waar de mensen in liggen, is een doodsslaap: “Sta op uit de doden!”

Wat houdt dat nu in? Alle mensen zijn zondaars en daarom op de weg naar het eeuwige verderf. Ze moeten wakker worden geschud: het is nodig dat ze hun verlorenheid gaan beseffen. Als ze zich tot God bekeren en Hem hun zonden belijden, ontvangen ze een nieuw leven. Dat is het eeuwige leven. Ze staan daarmee op uit de doden. Ze worden wedergeboren. Ze hoeven dan geen schade te vergoeden en geen schuld te betalen. Dat heeft de Heere Jezus aan het kruis allemaal al gedaan!

Het dagboek bestellen?