Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 28 oktober

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken.
Efeze 4 vers 17

De heilige en rechtvaardige God Die zulke strenge regels en wetten heeft uitgevaardigd omdat Hij licht is, wenst niet dat mensen voor eeuwig veroordeeld worden. Hij wil ze graag redden. Daarom zond Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Die wilde Hij straffen in plaats van allen die in Hem zouden geloven.

Ieder die beseft dat hij straf heeft verdiend, en tot God gaat om te vragen om genade en vergeving, ontvangt die ook. Vanaf dat ogenblik staat hij in de gunst van God en heeft vrede met Hem. Bovendien ligt er een geweldige toekomst op hem te wachten!

Wie de Heere Jezus heeft aangenomen, spreekt en leeft niet meer zoals daarvoor. Nee, hij vraagt in alles eerst wat God de Vader daarvan denkt en wat de wil van zijn Heiland is. Daarnaar richt hij zijn handel en wandel.

Hij zal ook ervaren dat de regels die God heeft gesteld, er niet zijn om hem in zijn doen en laten te beperken, maar juist om hem werkelijke vrijheid te geven en hem te bewaren tegen veel schade en onheil!

Het dagboek bestellen?