Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 3 november

De cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren.
Handelingen 16 vers 27

Kenneth Moon was cipier in de Hillsborough County’s Orient Road Jail. Hij zat rustig in zijn stoel toen een gevangene, de 64-jarige Douglas Burden, hem plots in de tang nam. De bewaarder dreigde door de wurggreep te stikken. Een heel aantal gevangenen sprong erop. Het was aan hen te danken dat de cipier het overleefde. Douglas kon zich op een nieuwe rechtszaak verheugen.

De cipier van de gevangenis in Filippi wilde zichzelf van het leven beroven, omdat hij dacht dat al de gevangenen ontsnapt waren en hij gestraft zou worden.

Paulus verhinderde zijn wanhoopsdaad en wees hem op de Heere Jezus: ‘Geloof in Hem, dan zult u gered worden!’

Hij nam het evangelie aan, bekeerde zich tot God en stelde zijn vertrouwen op Jezus Christus. Zó werd hij behouden. Hij werd van zijn zonden verlost en voor God gerechtvaardigd. Dat bewerkte een grote vreugde.

Het dagboek bestellen?