Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Vrijdag 18 juni

Als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 3

Deze belofte gaf de Heere Jezus aan Zijn discipelen toen zij verdrietig waren. Verdrietig, omdat één van hen Hem zou verraden, én omdat Hij hen zou verlaten en naar de hemel teruggaan.

Deze troost geldt ook voor ons. Zijn wij terneergeslagen? Dan wil de Heere Jezus bereiken dat we niet om ons heen naar de moeilijkheden kijken, maar omhoog naar Hem en Zijn komst.

Hij is de blinkende Morgenster. Spoedig zullen we Hem zien zoals Hij is. Als Hij komt, zal Hij ons lichaam veranderen. Nu is het nog zwak en onder de vloek door de zonde; Christus zal het verheerlijken!

Dat voltrekt zich in één oogwenk. Dan zal Hij ons in Zijn armen sluiten en in het Vaderhuis binnenvoeren. We komen in het huis van Zijn Vader Die nu ook onze Vader is geworden. Daar mogen we tot in eeuwigheid zijn, in die heerlijke sfeer van volkomen vrede en ongestoorde blijdschap. Daar zullen we voor altijd thuis zijn en de heerlijkheid bewonderen die de Vader onze Heere Jezus heeft gegeven.