Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Maandag 5 april

Wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.
1 Korinthe 15 vers 54

Op 4 april 2017 vonden enkele duikers van de club Northseadivers het wrak van de Apollo. Dat is een Engels oorlogsschip dat in 1799 verging voor de kust van Den Helder. Het ligt op acht meter diepte. In 2018 werd het door zand bedekt, maar in 2019 kwam het weer tevoorschijn. Het schip was zwaar bewapend. Eén van de duikers haalde een kanonskogel boven water. Het was een 32-ponder. De kogel weegt nu nog maar 27 pond, 13,5 kilogram. Ruim twee eeuwen op de zeebodem hadden hem heel wat gewicht gekost.

Op aarde is alles vergankelijk. Op Gods tijd komt de onvergankelijkheid. Hij zal alle mensen opwekken uit de dood. Hun lichamen komen uit de graven, uit de zeeën en vanwaar ze ook maar zijn. Begrijpen kunnen we dat niet, maar we geloven het, omdat God het in de Bijbel zegt. Hij is de Almachtige.

De Heere Jezus heeft de dood overwonnen door uit de dood op te staan. Dan zal werkelijk zichtbaar zijn dat de dood is overwonnen en verslonden.