Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Dinsdag 6 april

Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.
Markus 16 vers 6

Dat de Heere Jezus werkelijk is opgestaan, is voor ons een bron van grote blijdschap. Onze Heiland en Verlosser is na Zijn sterven aan het kruis en Zijn begrafenis niet in het graf gebleven. Hij is opgestaan. Daar zijn we vast van overtuigd.

Velen zijn er niet zeker van. Is Hij echt opgestaan? Deze vraag is zo oud als het christendom. Al tijdens het leven van de apostelen werd getwijfeld aan de lichamelijke opstanding, dus ook aan die van Jezus Christus.

Er zijn maar twee mogelijkheden: Hij is opgestaan of Hij is níet opgestaan. Als Hij níet is opgestaan, zijn christenen beklagenswaardige mensen, omdat ze zich nu veel ontzeggen en na dit leven niets meer hebben. Als de opstanding van Jezus Christus wél een feit is, kan al het ongeloof van mensen daar niets aan veranderen. Maar wat een verschrikkelijke toekomst is er dan voor mensen die niet in de opgestane Christus willen geloven!

De taal van de Bijbel is duidelijk genoeg.