Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2021 | Woensdag 7 april

De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
1 Korinthe 15 vers 54 en 55

In 2018 vielen er in het verkeer binnen de Europese Unie 25.100 doden. Dat aantal daalt al langer heel langzaam. Het streven is om in 2050 uit te komen op nul. Daarvoor moet nog wel heel wat gebeuren.

Wie zou de dood niet willen uitbannen? Jezus Christus heeft dat gedaan – voor ieder die gelooft! Op het kruis heeft Hij de dood overwonnen. Hij moest daarvoor Zelf in de dood gaan. Hij stierf aan het kruis. Twee mannen, Jozef en Nicodemus, legden Hem in het graf. Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Dat deed Hij in eigen kracht, omdat Hij de Zoon van God is. Zo bewees Hij Zijn Godheid nog een keer! Ook toonde God op deze manier dat Hij met Zijn verzoeningswerk aan het kruis volkomen tevreden was.

Zo heeft de Heere Jezus de macht van de dood gebroken. Wie Hem in het geloof als Zaligmaker aanneemt, ontvangt het nieuwe leven. Dat is het eeuwige leven van God. Dat kan niet sterven. Ook al moeten ook gelovigen overlijden, dat nieuwe leven in hen is onaantastbaar. Wie in Christus gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.