Gepost op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 19 januari

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.
Jesaja 53 vers 2

Peter de Grote (1672-1725), de tsaar van Rusland, vertrok in 1697 onder andere naam naar Zaandam. Hij werkte er als scheepstimmerman om de modernste technieken van die tijd te leren kennen. Hij woonde in een klein huisje, kookte zelf zijn potje en maakte zelf zijn bed op. Toch hield hij geen moment op de Russische alleenheerser te zijn.

De Zoon van God was de Heere van de heerlijkheid. Hij schiep de dingen die niet waren; Hij draagt ze alle door Zijn kracht. En Hij daalde af door als Mens in deze wereld geboren te worden. Jozef, de man van Zijn moeder, was timmerman. Hij oefende ook Zelf dat beroep uit. En toch hield Hij geen moment op de eeuwige God te zijn.

Hij was op aarde een Vreemdeling, zonder thuis. Hij begon Zijn openbare dienst en trok rond om de boodschap te verkondigen die Hij van Zijn Vader had ontvangen. Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar Hij had geen plaats om Zijn hoofd neer te leggen. Uiterlijk gezien, was er geen heerlijkheid, maar Hij is de Heerlijkste van allen!

 

Het dagboek bestellen?