Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 20 januari

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen (…)
Mattheüs 18 vers 23 tot en met 25

In Amerika zitten 49.000 mensen levenslang in de cel. Vaak worden straffen daar ‘gestapeld’. De rechter legt dan niet één straf op voor alle begane misdaden, maar voor elke overtreding apart een straf en die worden bij elkaar opgeteld. Absolute koploper is Charles Scott Robinson. Hij had heel wat zedenmisdrijven gepleegd en kreeg een straf opgelegd van 30.000 jaar cel.

Vergeleken met de eeuwigheid, is dat maar een zucht. Wij zullen nooit de straf voor onze vele zonden kunnen uitzitten. God is zó heilig, daaraan kunnen wij nooit voldoen.

Wat kunnen we dankbaar zijn dat God voor een oplossing heeft gezorgd! Anders zouden we tot in eeuwigheid moeten boeten. Nu kunnen we op grond van het kruis van Jezus Christus volle vergeving ontvangen. God scheldt ieder die gelooft, alle schuld kwijt. Hij opent Zijn armen en Zijn hemel voor ons!

 

Het dagboek bestellen?