Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 21 januari

Plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
Lukas 2 vers 13 en 14

De engelen zeiden tegen de herders in de velden rond Bethlehem: “Vrede op aarde!” Hoeveel is van deze vrede vandaag de dag om ons heen te zien?

Om vrede op aarde te bewerken, moest God eerst de Heiland van de wereld naar de aarde sturen. Deze Redder kwam om de mensen te verlossen uit de ellende waarin ze door de zonde terecht waren gekomen. Hij wilde hen bevrijden uit de macht van de satan. Deze Redder is niemand anders dan Gods eigen Zoon.

In hun haat jegens God hebben de mensen Hem echter verworpen en gekruisigd. Wíj hebben dat gedaan! Nog steeds is de Heere Jezus de in de wereld Verworpene en Gekruisigde. Maar juist door dat kruis heeft Hij vrede gemaakt. Door daar Zijn bloed te storten, volbracht Hij het verzoeningswerk. Gods eer is hersteld. Hij staat nu klaar om elk mens met open armen te ontvangen. Wie tot Hem gaat, krijgt deel aan die vrede. Zo is er nu vrede op aarde: in de harten van al Gods kinderen.

 

Het dagboek bestellen?