Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 18 januari

Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder; mijn God, wacht niet langer!
Psalm 40 vers 18

De vorige winter probeerde een 29-jarige man een leegstaand Chinees restaurant binnen te komen. Niet door de deur, maar via het kanaal van de afzuigkap. Hij kwam vast te zitten en hing er twee dagen. Een buurtbewoner hoorde zacht geroep om hulp. De brandweer had een uur nodig om hem te bevrijden. Uitgedroogd en uitgeput, werd de man in het ziekenhuis opgenomen.

Als een mens tot God om hulp roept, wacht Hij geen seconde. Hij treuzelt niet, maar steekt direct Zijn helpende hand uit. God bevrijdt hem van zijn zonden. Daar zijn wel twee dingen voor nodig.

Het eerste ís al gebeurd: de Heere Jezus moest Gods rechtvaardige straf over onze zonden dragen. Dat heeft Hij gedaan aan het kruis. Hij ging in de dood.

Het tweede wat gebeuren moet, ligt bij ons: wij moeten ‘om hulp roepen’. God vergeeft ieder mens graag en van harte. Maar Hij doet dat pas als iemand zijn zonden belijdt en om vergeving smeekt. Als een mens dat doet, bevrijdt God hem vol liefde!

 

Het dagboek bestellen?