Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Woensdag 1 januari

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.
1 Johannes 4 vers 9

Weer is een nieuw jaar begonnen: 2020. Hoe zal het gaan? Wat de toekomst brengt, weten we niet. Maar wel weten we dat God goed is en vol van liefde.

Als je kijkt naar alle ellende op aarde, zou je daaraan kunnen gaan twijfelen. Dan is het goed te bedenken: al die rottigheid komt uit de koker van de mens. Het is direct of indirect allemaal het gevolg van de zonde.

Wie God wil leren kennen, moet naar het kruis kijken. Daaraan stierf Zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is nu al bijna tweeduizend jaar geleden. Maar nog steeds schittert daar de liefde van God.

Hij gaf Zijn Zoon immers over in de dood, omdat Zijn liefde naar alle mensen uitgaat. Hij wil hen van hun zonden bevrijden, zodat ze Zijn kinderen kunnen worden. God wil hun het eeuwige leven geven en hen gelukkig maken.

Zó groot was Zijn liefde dat God voor ons zelfs Zijn geliefde Zoon overhad. Nu, als zo’n God van liefde ons leven bestuurt, kunnen we ook voor dit nieuwe jaar op Hem vertrouwen en ons rustig aan Hem overgeven.

 

 

Het dagboek bestellen?