Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Dinsdag 31 december

De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen (…) Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten. De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft (…) Wíj zullen de HEERE loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja!
Psalm 115 vers 12 tot en met 18

Het is oudejaarsdag. Wat komt in ons op als we een ogenblik terugblikken op het afgelopen jaar?

Voor sommigen was het een blij jaar. Ze hebben hun diploma gehaald of een mooie baan gekregen. Ze zijn getrouwd of hebben een baby toevertrouwd gekregen.

Anderen hebben een moeilijk jaar achter de rug. Ernstige ongelukken, ziekten of sterfgevallen kunnen op mensen inhakken. Soms is het een tranendal.

Laten we er altijd zeker van zijn: God is liefde en Hij wil ons zegenen. Het is heilzaam om dat te zien. Zijn zegeningen zijn niet te tellen.

Als we daarvoor geopende ogen hebben, worden we dankbaar; en dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Dankbaarheid maakt dat we God prijzen voor Zijn goedheid. Het duurt niet lang meer, dan zijn we bij Hem en bij de Heere Jezus, onze Heiland!

 

Het dagboek bestellen?