Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Maandag 30 december

De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!
Jesaja 6 vers 3

Thomas Whitaker werd ter dood veroordeeld. De Amerikaan had iemand ingehuurd om zijn rijke ouders en broer dood te schieten. Alleen zijn vader overleefde de aanslag. Minder dan een uur voor de terechtstelling zette de gouverneur van Texas de doodstraf om in levenslange celstraf. Thomas had dat met name aan zijn vader te danken. Die verklaarde zijn zoon te hebben vergeven. Het is te hopen dat de jongen ook vergeving van God heeft ontvangen, als antwoord op de belijdenis van zijn misdaad.

Die vergeving hebben we allemaal nodig. Wij vinden moord of het opdracht geven daartoe dan wel verschrikkelijk, maar wees ervan overtuigd: voor God is elke zonde onoverkomelijk. Wat wij een kleine zonde noemen, is voor Hem verschrikkelijker dan wat alle zonden bij elkaar voor ons zijn.

God is volmaakt heilig. Als we bij Hem willen wonen, moeten we dan ook gereinigd en geheiligd worden. Door het geloof in de Heere Jezus worden we in Gods ogen gerechtvaardigd. Op grond van het sterven van Christus zijn alle zonden voor eeuwig weg.

 

Het dagboek bestellen?