Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zondag 29 december

Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
2 Korinthe 5 vers 21

Wie heeft geen zonde gekend? Wie bezat geen zondige natuur? Slechts één Mens: de Heere Jezus Christus. Zijn moeder was Maria. Zijn Vader was Godzelf. Hij was heilig en rein. Wat moet het daarom voor Hem een verschrikking zijn geweest toen Hij aan het kruis tot zonde werd gemaakt!

Als wij vals beschuldigd worden, zijn we over het algemeen hevig beledigd. Je kunt iemand bijna niet erger treffen dan door hem iets in de schoenen te schuiven waaraan hij part noch deel heeft. Wat moet het dan voor de heilige Mens Jezus Christus zijn geweest dat God Hem op Golgotha als de zonde zag!

Hij was werkelijk en volkomen onschuldig. Hij had niets met de zonde van doen gehad. Hij kende die niet eens, dat wil zeggen: uit ondervinding. En toch maakte God Hem tot zonde. – Ja, anderzijds: juist dáárom kon God Hem tot zonde maken. Juist omdat Hij Zelf zonder zonde was, kon Hij de straf voor anderen ondergaan. Anders had Hij immers voor Zichzelf moeten sterven. Nu stierf Hij voor anderen: voor u en mij!

 

Het dagboek bestellen?