Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2019 | Zaterdag 28 december

Wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 
Romeinen 5 vers 3 en 4

Twee kikkers huppelden rond en belandden in een pan met melk, vers van de koe. Ze zwommen rond om een uitweg te vinden, maar ze konden niet uit de pan komen. Na een poosje gaf de één het op. Hij verdronk in de melk. De ander raakte ook wel steeds meer uitgeput, maar bleef volhouden. Hij zwom door. Na een tijdje had hij de bovenlaag van de melk tot stijve room geslagen. Daar kon hij opklimmen en zo uit de pan springen.

Zijn volharding was de moeite waard geweest.

Tijdens dit leven krijgt iedereen te maken met moeilijke dingen, met verdrukkingen. Moeten we daarover klagen en zielig doen? Nee, we zouden daarin moeten roemen, ons daarover verheugen. We weten immers dat ze een goede uitwerking hebben. Als alles voor de wind gaat, kan ons innerlijke leven snel verpieteren. In moeilijke omstandigheden worden we tot onze God en Vader uitgedreven. Dan gaan we meer en ‘beter’ bidden. Het doet ons geestelijke leven goed. Het richt onze ogen op onze toekomst in de hemel.

 

Het dagboek bestellen?