Het Rechte Spoor – 2020 | Donderdag 2 januari

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen (…) hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen.
Mattheüs 13 vers 41 en 42

Op het vliegveld in München, in het zuiden van Duitsland, werd een 59-jarige vrouw betrapt. Ze had een boek in haar handtas, een ridderroman. Daarin zat een pistool verstopt. De bladzijden waren precies op maat uitgesneden. Bij de standaardcontrole met röntgenapparatuur liep ze tegen de lamp. Het was ook niet erg slim om het op die manier te proberen. Vroeger werkte dat vaak wel, nu niet meer. Als je iets wilt verbergen, doe het dan goed.

We kunnen echter nooit iets zó goed verstoppen dat God het niet ziet. Straks zal de Zoon des mensen, Jezus Christus, Zijn engelen sturen om alle mensen voor Zijn troon te brengen. Hij wijst precies aan waar ze zitten. Niemand ontkomt.

Zij die hebben gezondigd en hun schuld niet voor God hebben erkend, eindigen in de vurige oven. Dat is een afschuwelijk lot! In Zijn grote liefde wil God ons dat besparen. Daarom nodigt Hij alle mensen uit zich tot Hem te bekeren en in de Heere Jezus te geloven. Hún toekomst is in de hemelse heerlijkheid!

 

Het dagboek bestellen?