Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Vrijdag 3 januari

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

Dit is wel één van de bekendste verzen uit de hele Bijbel. Het is ook een heel belangrijk vers. Het gaat om de liefde die God voor de wereld, voor de mensheid had. Die is net zo groot als onbegrijpelijk. Voor mensen die Hem haatten, liet God Zijn Zoon naar de aarde komen om aan het kruis te sterven. Jezus Christus ging in de dood om het oordeel te dragen dat wij mensen hadden verdiend.

Waarom deed God dat? Omdat Hij ons liefheeft en ons gelukkig wil maken en zegenen! – Wij waren allemaal verloren, omdat wij door onze zonden niet in de hemel konden komen. God is immers heilig. Om ons te redden en toch geschikt te maken voor een eeuwig verblijf in de hemel, legde God onze straf op Zijn enige Zoon.

Als we nu voor Hem onze schuld erkennen en onze zonden belijden, vergeeft God ze op grond van het sterven van Zijn eigen Zoon. Christus Jezus wordt dan onze Redder, onze Heiland. Zo komen vrede en rust in ons hart.

 

Het dagboek bestellen?