Gepost op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 26 oktober

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. en als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 2 en 3

Elk jaar wordt bekendgemaakt waar de duurste en waar de goedkoopste huizen van het land staan. Al jaren zijn de prijzen flink aan het stijgen. Er moet vaak een enorm bedrag op tafel worden gelegd.

Het is dan toch niet te begrijpen dat mensen een woning die gratis aangeboden wordt, laten schieten? De dagtekst zegt het duidelijk: er ís een woning in de hemel!

Wat moeten we doen om daarvoor in aanmerking te komen? Enkele verzen verder zegt de Heere Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Als we Hem als Redder aannemen, ontvangen we onmiddellijk de ‘sleutel’ van een woning bij God. Vanaf dat moment hebben we de zekerheid dat we een eeuwige woonplaats bij Hem hebben. Voor die woningen bestaat geen wachtlijst. Het is niet nodig eerst ingeschreven te staan. Wie tot Christus gaat, wordt direct aangenomen.

 

Het dagboek bestellen?