Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 27 oktober

Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U.
1 Kronieken 29 vers 11

Het dankgebed van David toont wat God voor hem betekende. Het wijst ook op de Heere Jezus.

Grootheid – Als God is de Heere Jezus groot. Maar Hij liet ook juist Zijn grootheid zien in het afdalen van de troon naar de kribbe, als Mens.

Macht – Op aarde toonde Hij Goddelijke macht door vele wonderen te doen en zieken te genezen. Die macht gebruikte Hij echter niet ten gunste van Zichzelf, maar altijd voor anderen.

Luister – Zijn luister en heerlijkheid werden voor het oog van het geloof iedere dag zichtbaar, maar wel op het hoogst op het kruis toen Hij het vraagstuk van de zonde oploste.

Kracht – Zijn open en lege graf herinnert aan Zijn geweldige kracht in de opstanding. De overwinning op zonde, dood en duivel is zo zichtbaar geworden.

Majesteit – De dag komt dat de Heere Jezus met de wolken zal verschijnen en elk oog Hem zal zien. Dan zal Hij als de Koning der koningen en Heere der heren worden geëerd. Ieder zal zich voor Hem buigen.

 

Het dagboek bestellen?