Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 25 oktober

Doe dat tot Mijn gedachtenis.
1 Korinthe 11 vers 24

Het avondmaal van de Heere Jezus werd door de eerste christenen regelmatig gegeten: ze braken en aten gezamenlijk het brood en dronken uit de beker. Ze volhardden daarin, op de eerste dag van de week.

De Heere Jezus had het ingesteld in het bijzijn van de elf discipelen; Judas was al weggegaan. Paulus had over het avondmaal later een regelrechte openbaring van de Heere Jezus uit de hemel ontvangen. Hij roept de christenen ook vandaag nog op dit avondmaal te eten – tot Zijn gedachtenis.

Het brood en de beker wijzen op Hem. Het brood is een teken van Zijn in de dood overgegeven lichaam, de beker van Zijn gestorte bloed. We staan er zo bij stil hoe vreselijk het lijden en sterven voor Hem moet zijn geweest. De diepte ervan kunnen we uiteraard lang niet peilen, maar als we erover nadenken, gaan we er iets meer van begrijpen.

We eten het avondmaal, totdat Hij komt. Dat moment duurt niet lang meer. En dan hebben we deze tekenen niet meer nodig. Dan zien we Hemzelf. We zullen Hem tot in eeuwigheid danken voor het offer van Zijn leven en Hem aanbiddend bewonderen.

 

Het dagboek bestellen?