Het Rechte Spoor – 2020 | Zaterdag 24 oktober

Ik heb wachters over u aangesteld: Sla acht op het geluid van de bazuin! Maar zij zeggen: Daar slaan wij geen acht op.
Jeremia 6 vers 17

Twee jaar geleden plaatste Rijkswaterstaat het eerste Nederlandse meetstation onder water. Westelijk van Texel, 30 kilometer uit de kust, is een onderwatermicrofoon met opnameapparatuur afgezonken. Hij hangt een paar meter boven de zeebodem. Alle geluiden worden een maand lang gemeten en vastgelegd.

God vroeg de mensen om te luisteren naar Zijn bazuin. Hij waarschuwde hen. God riep de mensen op Hem te erkennen als hun Schepper en Gebieder. Hij zei hun dat ze zich aan Zijn geboden moesten houden. Ook liet Hij hen weten dat het oordeel zou komen als ze ongehoorzaam waren. En wat was de reactie van de mensen? Ze zeiden het gewoon: ‘We luisteren niet!’

God roept de mensen ook nu nog toe om zich tot Hem te bekeren. Om op hun knieën te gaan en hun schuld te erkennen. En om te geloven in het kruis van Zijn Zoon, de Heere Jezus. God wenst hen zo te behouden voor de eeuwigheid. Als mensen nu nog steeds zeggen: ‘We luisteren niet!’, ondertekenen ze hun eigen vonnis. Wat zullen ze daar een spijt van krijgen!

 

Het dagboek bestellen?