Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Maandag 23 maart

Beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid.
2 Petrus 3 vers 15

Een 51-jarige Engelsman bracht zijn bril voor een reparatie naar de opticien. Die stuurde hem op naar de fabriek. Daar raakte de bril zoek. Twaalf jaar later werd hij gevonden en kreeg de man hem terug. Hij had er alleen niets meer aan, want zijn ogen waren behoorlijk achteruitgegaan.

Het geduld van God levert heel wat meer op. Toen de mensheid Zijn Zoon kruisigde, heeft Hij niet direct met oordeel ingegrepen. Dat was goed te begrijpen geweest. Hoe kunnen mensen reageren als iemand een kind van hen aanraakt!

In Zijn grote liefde heeft God echter de vijanden en moordenaars van Zijn Zoon de verzoenende hand toegestoken. Hij biedt hun genade aan. Nu al bijna tweeduizend jaar!

Is dat niet Goddelijk geduld? Het getuigt van een geweldige innerlijke kracht dat God daartoe in staat is. Het is de macht van Zijn liefde.

En wat heeft het opgeleverd? Miljoenen verloste mensen. Die zijn allemaal Gods kinderen geworden door hun geloof in de Heere Jezus.

 

Het dagboek bestellen?