Het Rechte Spoor – 2020 | Dinsdag 24 maart

Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede.
2 Koningen 5 vers 11 en 12

De Syrische generaal vond het maar niks: om van zijn melaatsheid genezen te worden, moest hij zich van de profeet Elisa zeven keer wassen in de Jordaan!

Dat was veel te eenvoudig. Daar geloofde hij niet in. Kwaad stapte hij weer in zijn wagen en reed weg naar huis. Gelukkig waren zijn knechten verstandiger. Het lukte hen om hem te overreden. Hij kon het toch proberen? Naäman luisterde – en werd genezen!

Hoe kunnen we van onze zonden gereinigd worden? Wat is de oplossing voor dat enorme probleem? Ook dat vinden vele mensen veel te eenvoudig. Alleen maar door te geloven in de Heere Jezus? Ja, inderdaad. Alleen zo kunnen we van onze zonden verlost worden. Dus niet door eigen werken, maar door geloof alleen!

 

Het dagboek bestellen?