Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2020 | Zondag 22 maart

Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.
Johannes 18 vers 7 en 8

Wat een genade was er in het hart van de Heiland! Hij had net zwaar gestreden in het gebed, tot drie keer toe, of de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij zou kunnen gaan. Omdat die mogelijkheid niet bestond en Hij de wens had de wil van Zijn Vader te doen, had Hij de beker gehoorzaam uit Zijn hand aangenomen.

Terwijl Hij had gestreden, hadden Zijn discipelen geslapen. Steun had Hij van hen niet ontvangen. Toen Hij de derde keer van Zijn worsteling terugkwam, liet Hij hen slapen en hield Zelf de wacht. Ook Zijn volgelingen hadden moeilijke dagen voor zich. Hij wilde dat ze door de slaap werden verkwikt. Maar stond Hem niet onnoemelijk veel meer te wachten?

Toen de bende mannen kwam met Judas aan het hoofd om Hem gevangen te nemen, dacht Hij zelfs nog aan Zijn elf discipelen. Hij liet hen níet in de steek. Hij zorgde ervoor dat zij in vrijheid konden weggaan. Zelf liet Hij Zich gevangennemen.

Zijn genade is onbeschrijflijk en diep ontroerend!

 

Het dagboek bestellen?