Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 25 februari

U hebt de gewoonte dat ik op het Pascha iemand voor u loslaat. Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger.
Johannes 18 vers 39 en 40

Het volk stond voor de keus: wie wilden zij? De beslissing was toch niet moeilijk. Aan de éne kant stond Gods Zoon, de Weldoener. Zegenend was Hij door het land gereisd. Vele duizenden hadden hun gezondheid aan Hem te danken. Aan de andere kant stond een misdadiger. Tijdens een oproer had hij een moord gepleegd. Maar wat schreeuwden ze allemaal? “Niet Deze, maar Barabbas!”

Even later maakten de joden opnieuw een keus. Weer was het fout. Aan de éne kant stond de Christus, de Messias van God. Als Zoon van David had Hij recht op de troon. Hij was de Koning van Israël. Aan de andere kant stond Tiberius, de Romeinse keizer. Welke keuze maakten de overpriesters? Zij wilden geen koning dan de keizer!

Dát is de mens. Ze wilden niet de Rechtvaardige, maar een misdadiger. Niet de door God gegeven Koning, maar een heidense bezetter en onderdrukker. Wat moet dat de Heere Jezus diep hebben getroffen! Wat een antwoord op Zijn liefde!

 

Het dagboek bestellen?