Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 26 februari

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
1 Petrus 1 vers 3 en 4

Twee jaar geleden deed de politie een inval bij een woonwagenkamp in Amsterdam. Een drugsbende had er een opslagplaats voor hun contante geld. Ze hadden er ook bewakers aangesteld: het waren twee krokodillen. Wie bij het geld wilde, moest eerst aan de twee meterslange alligators voorbij.

De schatten van Gods kinderen worden nog veel beter bewaakt. Het gaat om de erfenis van God. Het is een beeld. God is immers onsterfelijk. Hij zal in de toekomst Zijn bezit ‘delen’ met al Zijn kinderen. Dát zijn pas werkelijk schatten!

Nu, die erfenis wordt in de hemelen voor ons bewaard, voor ons allen die de Heere Jezus als onze Verlosser hebben geloofd en aangenomen. Dat betekent dat niemand ze zou kunnen stelen of beschadigen. Daarom zijn we volkomen zeker dat we ze zullen ontvangen. Als we straks bij Hem zijn, is ons geluk groot en ongestoord.

 

Het dagboek bestellen?