Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 24 februari

Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Efeze 1 vers 5 en 6

Op woensdag 25 februari 2016 landden twee Russen en een Amerikaan op een steppe in Kazachstan. De drie ruimtevaarders hadden bijna een jaar doorgebracht in het internationale ruimtestation ISS. Dat was het langste verblijf daar ooit. De bedoeling was onder andere te bekijken wat een lang verblijf in de ruimte met lichaam en geest doet.

Mensen zijn niet gemaakt voor het heelal. Je kunt er alleen met allemaal hulpmiddelen overleven. We zijn geschapen voor de hemel!

God heeft ons niet gemaakt om ons in de hel te werpen. Hij zal wel mensen tot het eeuwige vuur moeten veroordelen, maar dat komt, omdat zij het heil afwijzen en de Heere Jezus niet als hun Zaligmaker wensen te aanvaarden. Het is hun eigen schuld.

God wenst ons als Zijn kinderen in de hemel te hebben. Wie Christus gelooft, komt daar dan ook!

 

Het dagboek bestellen?