Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 23 februari

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft.
Job 19 vers 25

Deze uitspraak in de Bijbel geldt voor ieder die zijn zonden voor God heeft beleden en in de Heiland Jezus Christus heeft geloofd.

Ik weet

Dat is zekerheid. De eeuwige behoudenis is niet vaag. Het is niet hopelijk, misschien of waarschijnlijk. Nee, voor het geloof is de redding zeker. Dat staat als een paal boven water.

Onze zekerheid is gegrond op wat God in de Bijbel heeft gezegd. Mensen kunnen heel wat beweren, maar het toch niet menen. Op wat God zegt, kunnen we bouwen. En God hééft gezegd dat wie in Zijn Zoon gelooft, het eeuwige leven ontvangt en niet verloren gaat.

Mijn Verlosser leeft

Niet slechts de, maar mijn Verlosser leeft! Als ik de Heere Jezus in het geloof heb aangenomen, is Hij míjn Verlosser.

Inderdaad, Hij leeft. Hij wás dood. Aan het kruis is Hij gestorven. Direct aansluitend is Hij begraven. Maar op de derde dag is Hij opgestaan uit de dood. Na veertig dagen is Hij opgevaren naar de hemel. Hij leeft nu bij God, als de opgestane Verlosser.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage