Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 22 februari

De HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.
Numeri 21 vers 8

De stad Maroochy River ligt in de Australische staat Queensland. Een inwoner daar merkte dat er geen stroom meer kwam uit een stopcontact in zijn badkamer. Toen hij het plaatje eraf had geschroefd, trof hij er een python aan. De wurgslang bleek twee meter lang te zijn. Waar kwam het beest vandaan?

Het volk Israël begon in de woestijn te mopperen op het manna, dat brood dat God elke dag uit de hemel liet regenen. Daarop zond Hij slangen onder hen. Dat waren geen wurg-, maar gifslangen. Ze beten de zondaars. Wie gebeten was, stierf.

Het volk kwam tot inkeer. Ze smeekten om genade. God gaf toen een oplossing: wie naar de koperen slang keek die Mozes hoog op een stok had gestoken, overleefde het.

Dat is een prachtig beeld van het kruis van de Heere Jezus. Hij heeft daaraan gehangen, verhoogd van de aarde. Elke zondaar die in het geloof opziet tot Hem, wordt ‘genezen’. Dat wil zeggen: hij ontvangt het eeuwige leven. Dat kan, omdat de Heere Jezus voor hem of haar is gestorven.

 

Het dagboek bestellen?