Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 21 februari

Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Johannes 14 vers 5 en 6

Bij Wijhe zet een veerpont het verkeer over de IJssel. Op zondagavond 21 februari 2016 volgde een dame trouw de aanwijzingen van haar navigatiesysteem op … en reed er pardoes de IJssel in. Ze had niet in de gaten dat het pontje aan de overkant van de rivier lag. De kapitein zag het gebeuren en schoot te hulp. ’t Lukte hem de vrouw boven water te halen. Ze raakte wel nat, maar niet gewond.

De Heere Jezus wees Thomas de weg naar de hemel. Die aanwijzing geldt nog steeds, voor iedereen en onverminderd. ’t Is dan ook duidelijk: wie in de hemel wil komen, moet in Jezus Christus geloven!

Er bestaat geen andere weg. Je kunt niet om de Heere Jezus heen. Waarom zou iemand dat ook willen? Wat is er tegen om Hem in het geloof aan te nemen? Hij heeft ons onuitsprekelijk lief. Aan het kruis ging Hij voor ons in de dood. Onze straf nam Hij op Zich. Als Hij mij zó liefheeft en zó enorm veel voor mij heeft gedaan, verheug ik me erover dat Hij mijn Zaligmaker is en ik Zijn eigendom ben!

 

Het dagboek bestellen?