Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 20 februari

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8 vers 1

Jezus Christus heeft aan het kruis van Golgotha het verlossingswerk volbracht tot volle tevredenheid van God. Om dat te laten zien, heeft God Zijn Zoon uit de dood opgewekt en in de hemel opgenomen. Daar wordt Hij nu geëerd.

Ieder die begrijpt dat hij straf verdient voor wat hij heeft gedaan, én in de Zaligmaker Jezus Christus gelooft, wordt door God als Zijn eigen kind aangenomen. Ja, God ziet hem als nauw verbonden met de Heere Jezus. We zijn dan “in Christus Jezus”.

We hadden het eeuwige oordeel verdiend, maar we zijn daarvan vrijgesproken, omdat we met de Heere Jezus verbonden zijn. Híj zal nooit meer geoordeeld worden, wíj evenmin. Híj werd na het volbrengen van het verzoeningswerk door God aangenomen, God heeft ook óns aangenomen. Christus is nu al verheerlijkt in de hemel, dat is ónze positie nu ook al – en als het aardse leven afloopt, zullen we ook daadwerkelijk de hemel binnengaan.

Onze positie als kinderen van God is voor eeuwig vast en zeker. Wat een grote gunst!

 

Het dagboek bestellen?