Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 17 januari

Is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden?
Jeremia 8 vers 22

Voor ‘gewone’ mensen is diabetes nog steeds suikerziekte. Wie het heeft, moet van tijd tot tijd insuline toegediend krijgen. Wetenschappers werken aan een nieuwe methode daarvoor. Dan wordt een capsule onder de huid geplaatst. Die geeft automatisch insuline af als het lichaam daar behoefte aan heeft. Het zou een uitkomst zijn. De capsule hoeft slechts drie keer per jaar vervangen te worden en er zijn geen bijwerkingen meer.

Er is veel reden om dankbaar te zijn voor zulke middelen. Zijn we ook dankbaar dat God ervoor heeft gezorgd dat onze zielen gezond werden? Ja, meer nog, dat ze het eeuwige leven ontvingen?

Als mensen waren we niet alleen ziek, maar in geestelijk opzicht dood. Er bestond geen verbinding met onze Schepper. Zó wenste God het niet. Daarom stierf Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, in onze plaats aan het kruis. Op grond van het geloof in Hem worden we wedergeboren. Zo krijgen we het nieuwe leven uit Gods hand. Onze zielen worden dan gezond.

God is de grote Heelmeester. Als iemand tot Hem gaat en zich aan Hem overgeeft, treedt herstel op!

 

Het dagboek bestellen?