Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 16 januari

De HEERE schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij alle bewoners van de aarde.
Psalm 33 vers 13 en 14

God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goed doet, zelfs niet één.
Psalm 53 vers 3 en 4

Kijkt God echt uit de hemel naar de aarde? Heeft Hij belangstelling voor elk mens persoonlijk? Onze eerste dagtekst geeft het duidelijke antwoord: Ja!

Dan komt er direct een vraag achteraan: Kan Hij met mij wel tevreden zijn? Daarover laat de tweede tekst geen onduidelijkheid bestaan: alle mensen zijn zondaars.

Wat nu? God zou ons moeten oordelen voor ons afwijken van Hem. Maar in Zijn liefde heeft Hij een weg gevonden om ons toch genadig te kunnen zijn. Zijn Zoon werd Mens. Jezus Christus leefde hier ruim 33 jaar. Toen stierf Hij aan het kruis. Níet, omdat Hij gezondigd had. Nee, Hij droeg de zonden van allen die in Hem zouden geloven. Wie in Hem gelooft, wordt door God als Zijn kind aangenomen.

 

Het dagboek bestellen?